ADBJ seminarium - Skärpta krav på informationssäkerhet

Det finns över 300 statliga myndigheter som alla måste kunna skydda den information som anförtros dem från att till exempel förstöras eller komma i orätta händer.

Vid seminariet presenterar regeringens utredare Erik O. Wennerström sitt betänkande Informations- och cybersäkerhet i Sverige med förslag om en strategi och en rad åtgärder för säker information i staten.

Betänkandet är på remiss fram till den 15 september: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/03/sou-201523/

Anmälan ska göras till föreningens kansli senast den 7 september 2015 kl. 12.

E-post: kansliet@adbj.se