Almegas upphandlingsdag

För första gången arrangerar Almega en upphandlingsdag för tjänsteföretag som säljer till offentlig sektor. Ämnen och föreläsare är valda utifrån företagens behov och intressen.

Alla programpunkter eller föreläsare är inte klara än. Följande deltagare från upphandlande organisationer och myndigheter kommer att närvara.

 • Louise Strand – Region Skåne
 • Johan Almesjö – Inköp Gävleborg
 • Inger Ek – Upphandlingsbolaget i Göteborg
 • Karin Peedu - SLL
 • Eva-Lotta Löwstedt-Lundell – Ordförande SOI, (Sveriges Offentliga Inköpare)
 • Björn Bergström – Konkurrensverket
 • Maria Gil – Riksbanken
 • Ted Stalte – Stockholms Stad
 • Deltagare från näringslivet

Preliminärt om programmet

 • Större upphandlande myndigheter berättar om sig och kommande inköp
 • Nya upphandlingsregler
 • Hur kan Upphandlingsstödet vid KKV hjälpa oss?
 • Panelsamtal om Dialog med upphandlare och leverantörer

Seminarier om:

 • LOV
 • Ramavtal
 • Sociala krav
 • Innovationsvänlig upphandling
 • Uppföljning
 • Showcase upphandling – lokalvård