Är en digital inre marknad inom räckhåll?

Detta seminarium som anordnas av Svenska föreningen för IT och juridik (Siju) är tänkt att ge en överblick av Europeiska kommissionens strategi för en gemensam inre digital marknad.

Europeiska kommissionen har lagt fram en strategi för att skapa en gemensam inre digital marknad. Seminariet är tänk att ge en överblick av strategin, rättsakterna, målen och tidsplanen för genomförandet. Strategin har tre grundpelare:

1.Förbättra tillgången till digitala varor och tjänster. Detta kräver att de stora skillnaderna mellan nätvärlden och den fysiska världen försvinner, så att hinder för gränsöverskridande nätverksamhet undanröjs.

2.Skapa goda förutsättningar för att digitala nät och tjänster. Detta kräver säker och pålitlig infrastruktur och innehållstjänster med hög hastighet, med regelverk för innovation, investeringar och rättvis konkurrens.

3.Maximera tillväxtpotentialen för EU:s digitala ekonomi. Detta kräver investeringar i t.ex. IT-infrastruktur, molntjänster, stordata, i forskning och innovation för att stimulera konkurrenskraft och i bättre offentliga tjänster, delaktighet och kompetens.

Talare är Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige, samt Fredrik Erixon, grundare och direktör vid European Centre for International Political Economy (ECIPE), en oberoende tankesmedja inriktad på handelspolitik och ekonomisk politik av betydelse för Europa som grundades år 2006.


Anmälan

Seminariet är gratis för Siju's medlemmar. Deltagarantalet är begränsat.

Anmälan är bindande. Observera att någon bekräftelse av Din anmälan kommer inte att skickas ut.

Vid förhinder ska avanmälan ske senast kl. 12.00 dagen före seminariet, annars debiterar föreningen Dig 250 kronor.

Anmälan ska göras till föreningens kansli senast den 20 januari till:

e-post: kansliet@siju.se