Arbetskraftsinvandring eller företagsutvandring

Kompetensbristen är akut, det saknas tusentals programmerare och ingenjörer i tjänstesektorn. Om inget görs snart riskerar Sverige tappa jobb och företag till utlandet, tillväxten sker där möjligheterna finns. Arbetskraftsinvandring är en nödvändighet när kompetensen inte finns i Sverige, men har trots detta minskat flera år i rad.

Nyligen larmade många tunga näringslivsföreträdare på DN Debatt om att regelverket inte fungerar. Misstron mot företagen och arbetskraftsinvandringen är stor.

Nu krävs ett omtag för att förenkla arbetskraftsinvandringen och säkra kompetensförsörjningen. En rad rapporter visar på arbetskraftsinvandringens positiva betydelse för jobb och tillväxt. Men andra rapporter visar också att kvalificerad arbetskraft utvisas på grund av bagatellartade misstag och övernitiska regeltolkningar. I exempelvis Nederländerna har satsningar gjorts på att bygga upp expat centers, och lösningar har utvecklats för bättre myndighetsservice och minskad byråkrati.

Vid seminariet presenterar Almega rapporten One-stop-shop för arbetskraftsinvandring, med förslag på förenklad byråkrati och mer serviceinriktade myndigheter. Centrum för Rättvisa medverkar och presenterar sin färska rapport Arbetskraftsinvandrares rättslöshet i Sverige. Därutöver medverkar även Svenskt Näringsliv, plus flera berörda arbetsgivare. Seminariet avslutas med en politisk diskussion om de nödvändiga reformerna.

Program

Arbetskraftsinvandringens betydelse för samhälle och näringsliv. Karin Ekenger, Svenskt Näringsliv. Jonas Öhlin, DAMVAD.
One-stop-shop för arbetskraftsinvandring. Fredrik Voltaire, Almega
Arbetskraftsinvandrares rättslöshet i Sverige. Fredrik Bergman, Centrum för Rättvisa
Reflektioner från arbetsgivare kring behovet av arbetskraftsinvandring.
Politisk diskussion.

 

PRESS
Personer med presslegitimation behöver inte föranmäla sig, dock visa upp pressleg vid entrén. För frågor eller förhandsboka intervjuer, vänligen kontakta Fredrik Voltaire