Avslutning Womentor 2015

Avslutning för adepter och mentorer som deltagit i Womentor 2015

08.30 – 12.00 För adepter, 12.00 – 19.00 För adepter och mentorer

Program:

08.30 Registrering och fika

09.00 Avslut – ledarutvecklingsprogrammet och nätverket, Karin Ahlström Stephansson, Ardida

11.00 Min resa till VD-posten – erfarenheter och reflektioner, Sara Arildsson, VD Fortnox och adept i Womentor 2006

12.00 Gemensam lunch för adepter och mentorer

13.00 Avslut  – förändringsprogrammet

14.00 Avslut – mentorprogrammet

15.00 Det inre ledarskapet – om konsten att återerövra sin glädje! Lisbeth Carlborg, präst och inspiratör

17.00  Mingel