Boksläpp: Hur ska Sverige möta digitaliseringens framtidsutmaningar?

Den 29 juni publicerar Digitaliseringskommissionen en antologi där ett antal forskare, sakkunniga och skribenter inom olika samhällsområden har fått i uppdrag att ge sin syn på hur Sverige blivit ett så framgångsrikt informations- och kommunikationsland och framförallt på hur vi ska fortsätta vara det i framtiden. Antologin innehåller sexton texter som tillsammans ger en bild av den digitala transformation vi genomgår och av vilka möjligheter och utmaningar vi står inför.

På seminariet, presenterar författarna, Anna Felländer, chefsekonom på Swedbank och Anders Ekholm, vice VD för Institutet för Framtidsstudier sina texter. Felländer talar om globalisering, individualisering och urbanisering och de hinder som kan finnas. Ekholm beskriver hur övergången från komplicerade till komplexa system medför att befintliga styrsystem i den offentliga sektorn blir svåra att tillämpa.

Presentationerna följs av ett panelsamtal med möjlighet till frågor från publiken. Efter seminariet fortsätter vi gärna diskussionen på det stora IT-minglet.