D-Congress - den nordiska mötesplatsen för digital handel

Distanshandelsdagen byter namn till D-Congress.

D-Congress är mötesplatsen för alla som jobbar inom handel, besöksnäringen, it-utveckling, logistik, marknadsföring och betalningstjänster.

Under D-Congress (f.d. Distanshandelsdagen) samlar arrangören Svensk Digital Handel ca 1300 personer inom den digitala handeln. Ett ypperligt tillfälle att göra affärer med handlare, leverantörer och andra nyckelaktörer i den digitala världen.

Läs mer om eventet här.