Datadriven innovation genom offentligägd information

IT&Telekomföretagen och VINNOVA bjuder in till ett gemensamt seminarium om hur offentlig sektor och näringsliv kan främja ökad användning av offentlig information – och därmed stötta en mer deltagande demokrati, ökad transparens och fler innovationer

Sverige har nyligen fått en uppdaterad PSI-lagstiftning som är tänkt att stödja vidareutnyttjandet av offentlig information. Rätt använd kan ökad tillgång till offentlig information ge stora samhällsnyttor, skapa förutsättningar för nya, innovativa tjänster samt ge medborgare bättre insyn och förståelse för offentliga verksamheter. Samtidigt ser vi att användningen är begränsad och att många av de möjliga nyttorna för näringsliv, medborgare och offentlig sektor långt ifrån har realiserats. Erfarenheter från föregångsländer inom öppna data, som Storbritannien och Danmark, visar att lagstiftning behöver kompletteras med främjandeinsatser och politisk prioritering. 

I samband med att VINNOVAs uppdrag upphör kring portalen www.öppnadata.se - som är till för att stödja vidareutnyttjande – och ska överlåtas till en ny förvaltare arrangerar IT&Telekomföretagen och VINNOVA ett gemensamt seminarium om hur offentlig sektor och näringsliv kan främja en ökad användning av offentligägd information. 

Inledningstalare: Mehmet Kaplan, IT-minister 

Paneldeltagare: 
Pernilla Rydmark, chef Internetstiftelsen i Sverige, IIS
Darja Isaksson, grundare Ziggy Creative Colony samt ledamot i regeringens innovationsråd
Karina Aldén, ansvarig handläggare för PSI-lagen Finansdepartementet
Björn Jordell, generaldirektör Riksarkivet
Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI
Bengt Kjellson, generaldirektör Lantmäteriet
Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft
Pär Nygårds, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen

Moderator: Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen