Den digitala vägen till morgondagens vård och omsorg - en kunskapsresa med Arena Välfärdsteknologi

IT&Telekomföretagen inom Almega och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bjuder inom ramen för Arena Välfärdsteknologi in beslutsfattare och andra nyckelpersoner inom området till en insikts- och kunskapsresa där vi genom inspiration och gemensamsamma diskussioner hoppas komma några steg närmare lösningarna för varje gång vi ses.

 

Kunskapsresan del 4 - Hur kan vi bättre ta vara på invånares vilja, förmåga och kraft att bidra till utvecklingen av vård och omsorg

 

Mötes den 14 mars gästas av:

 • Mats Olsson, Kairos Future
  Om trender i världen och begreppet "Crowd creation"
   
 • Eva Pilsäter Faxner, Verksamhetsområdeschef Primärvård, SLL
  Berättar om det arbete som görs inom SLSO för att bättre inkludera patienter och invånare i vårdprocesser 
   
 • Anna Strömberg, Doberman
  Hur kan vi bättre ta tillvara medarbetare, patienter, brukares och anhörigas ideér och engagemang

Hör gärna av dig till Lars Lundberg för att få veta mer om mötet.

Här kan du läsa referat, och se presentationerna, från de tre första etapperna på resan: 

Kunskapsresan del 1

Kunskapsresan del 2

Kunskapsresan del 3