Den digitala vägen till morgondagens vård och omsorg - en kunskapsresa med Arena Välfärdsteknologi

IT&Telekomföretagen inom Almega och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bjuder inom ramen för Arena Välfärdsteknologi in beslutsfattare och andra nyckelpersoner inom området till en insikts- och kunskapsresa där vi genom inspiration och gemensamsamma diskussioner hoppas komma några steg närmare lösningarna för varje gång vi ses.

 

Kunskapsresan del 3 -Hur långt har vi kommit – och hur kommer vi vidare?

Vi är nu halvvägs på vår resa, och har bland annat hunnit samtala om värdeskapande genom digitalisering och om digitaliseringens effekter. Under sommaren genomförde vi dessutom en workshop i Almedalen med rubriken ”Så blir Sverige främst i världen på välfärdsteknologi!”.

Vid detta möte vill vi sammanfatta våra samtal och vårt arbete hittills, och tillsammans identifiera vilka nyckelfaktorer vi ska arbeta vidare med för att vården och omsorgen i Sverige tillfullo ska tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Vi gästas av:

  • Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet
  • StandIN: ett projekt som tar fram förslag till standarder för vård och omsorg för teknisk interoperabilitet.
  • Tankesmedjan Digital Utmanings tredje rådslag presenterar sina slutsatser kring ”Produktivitet i vård och omsorg”
  • Kairos Future sammanfattar resultatet av workshoppen i Almedalen

Här kan du läsa referat, och se presentationerna, från de två första etapperna på resan: 

Kunskapsresan del 1

Kunskapsresan del 2