Den digitala vägen till morgondagens vård och omsorg - en kunskapsresa med Arena Välfärdsteknologi

IT&Telekomföretagen inom Almega och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bjuder inom ramen för Arena Välfärdsteknologi in beslutsfattare och andra nyckelpersoner inom området till en insikts- och kunskapsresa där vi genom inspiration och gemensamsamma diskussioner hoppas komma några steg närmare lösningarna för varje gång vi ses.

Stad: Stockholm
Datum: 4 oktober 13:00 - 16:00
Plats: IT&Telekomföretagen, Sturegatan 11, Stockholm

 

Kunskapsresan med Arena Välfärdsteknologi - del 5 "Verkan genom samverkan - möjligheter och utmaningar"

 

Ur programmet den 18 maj:

Kedjan förstärker internet:
Magnus Kempe, 
Kairos Future berättar om blockkedje-teknik.
Mats Snäll, Digitaliseringschef på Lantmäteriet, berättar om samarbetet mellan Lantmäteriet och ett IT bolag kring smarta kontrakt och blockkedja. 

Om mångfald av lösningar och leverantörer inom vård och omsorg - vad kan man se för mönster och risker med fragmentering:
Jan Markendahl
, Associate Professor i Wireless Infrastructure Deployment and Economics, berättar om hur användningen av tjänster, produkter och lösningar vävs samman genom digitaliseringen.

Kunskapsutveckling i samspelet mellan människa och maskin:
Jonas Ivarsson
Professor vid Göteborgs Universitet berättar om och visar expempel på hur dagens avancerade kunskaper ofta är tätt sammanvävda med olika tekniska instrument, exempelvis i medicinska sammanhang och hur detta skapar både organisatoriska utmaningar och potential när olika yrkesgrupper ska mötas och gemensamt adressera problemställningar som ligger något bortom deras omedelbara arbetsuppgifter.

Hör gärna av dig till Lars Lundberg för att få veta mer om Arena Välfärdsteknologi.

Här kan du läsa referat och se presentationerna från de tidiagre etapperna på resan.