Transportforum 2016: Det digitaliserade transportsystemet

Seminariet som är en del av konferensen Transportforum 2016 har till syfte att belysa olika aspekter av digitaliseringen inom (gods-) transporter.

Transportforum är Nordens största årliga konferens för transportsektorn. På Transportforum möts forskare och transportsektorns många aktörer för kunskapsutbyte och kontaktskapande. Konferensen arrangeras av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, och hålls i Linköping varje år i januari. Från IT&Telekomföretagen deltar Ellinor Bjennbacke.

Agenda:

  • Digitalisering av godstransporter – idag och i morgon - Arne Lindeberg, Trafikverket
  • ITS för gods ur ett urbant perspektiv - Kerstin Gustafsson, Malmö stad
  • Framtidens transportsystem - PO Arnäs, Chalmers
  • Framtidens handel - Martin Öberg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
  • Digitalisering – mer än bara teknik  - Ellinor Bjennbacke, näringspolitisk chef IT&Telekomföretagen 

 Anmälan till Transportforum 2016