Dialog och workshop om Nacka kommuns kommande upphandling av välfärdsteknik

Tillsammans med Nacka kommun bjuder vi in till dialog och workshop där Nacka kommun beskriver sin kommande upphandling av välfärdsteknik. Målet med mötet är att kommunen tillsammans med företag och andra aktörer ska få värdefull input som de kan ta med sig vid framtagandet av en modell för kravställning. 

Nacka kommun står inför en upphandling av välfärdstekniktjänster och vill därför bjuda in till ett andra dialogmöte för att hitta de bästa lösningarna inom välfärdsteknik för kommunens medborgare.

Kommunen avser att påbörja ett successivt införande av teknikstöd i hemmet för äldre under 2016. De tjänster som initialt ska införas består av tre delar:

  • Digital fjärrtillsyn som en möjliggör trygghetsbevarande tjänst i form av avvikelsemonitorering
  •  Digitala larm med positioneringsfunktion som kan användas utanför hemmet med tvåvägskommunikation.
  • Kognitivt hjälpmedel i form av digitalt påminnelsesystem för hemmet och utanför (där personen befinner sig).

I tjänsteleveransen vill Nacka kommun att leverantör även ansvarar för leverans av bärare av information och larmmottagningssystem alternativt använder sig av befintligt larmmottagningssystem kommunen har upphandlat till sina digitala trygghetslarm.

Kommunen vill ha ett skalbart tjänsteutbud med stor valfrihet. Välfärdsteknikmiljön ska vara en grogrund för innovation och utveckling så att vi tillsammans alltid ska kunna erbjuda de bästa lösningarna till kommunens medborgare.

På programmet:

12.00 Lunch med mingel

12.45 presentation av program

13.00 Secret guest

14.15 Bensträckare

14.30 Workshop –

  • Säkerhet och krav
  • Funktion och utvärdering
  • Teknisk plattform och utvärdering
  • Ersättningsmodeller

Bensträckare

16.30 Johanna Elmstedt upphandlingsjurist Nacka kommun – Varför funktionsupphandling

17.00 Sammanfattning – vad är nästa steg

Från Nacka kommun deltar: Anna-Lena Möllstam enhetschef på Äldreenheten, Jonas Ek projektledare välfärdsteknik, Sebastian Nordgren enhetschef Inköp, Kjell Lindström Inköp och Lotta Nordström IT-strateg.

Medverkar gör även Lars Lundberg Näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen och Stefan Berglund, upphandlingsfrågor Bemanningsföretagen. 


Kontaktperson Nacka Kommun:

Jonas Ek 
Projektledare Välfärdsteknik
E-hälsosamordnare, Sociala kvalitetsenheten
Tfn 08-718 77 88
Mobil 070-431 77 88
E-post: jonas.ek@nacka.se

Välkomna!