Digital teknik i vård och omsorg – hur skapar vi goda förutsättningar och har vi gemensamma intressen?

Välkommen att tillsammans med IT&Telekomföretagen och Vårdföretagarna diskutera hur ny teknik förändrar förutsättningarna
för den privat drivna vården och omsorgen. Hur kan privata vårdgivare och IT- och telekomföretag gemensamt påverka den digitala utvecklingen inom stat, kommuner och landsting?

Vi inleder eftermiddagen med väl utvalda inspirationspresentationer och ägnar sedan större delen av vårt möte till rundabordssamtal.

På programmet:

Den nationella E-hälsovisionen och strategin
Regeringen prioriterar digitalisering inom vård och omsorg. Var befinner vi oss nu? Hinder och
möjligheter? Vad prioriterar regeringen och varför? Vilken är de privata vård- och omsorgsgivarnas
respektive IT- och telekomföretagens roll?

Riddarens Vårdcentral
Dr Hammad Al-Saaid, om att digitalisera sin vardag och arbeta med digitala verktyg.

Kavat Vård
Om att digitalisera sin vardag och arbeta med digitala verktyg.

Stockholms läns landsting
Hur ser SLL:s strategi ut när det gäller digitalisering och ny teknik? Hur påverkar digitalisering och
ny teknik befintliga regelverk och ersättningssystem? Hur involveras och integreras de privata
vårdgivarna från huvudmannens sida? Hur undvika 21 olika lösningar?

Visera
Presentation av digital nationell hjälpmedelskatalog.


Anmäl dig senast den 25 augusti genom att klicka på den här länken.

Varmt Välkommen!