Digital Utmaning bjuder in till bokslut, framåtblick och adventsmingel

Välkommen att ta del av det samlade resultatet av tankesmedjans arbete, och diskutera hur vi på bästa sätt förvaltar och för vidare de många kloka slutsatser och nya frågeställningar som Digital Utmaning kommit fram till under två år. Vi bjuder naturligtvis också på varm och kall dryck och tilltugg!

Tankesmedjan Digital Utmaning startades av IT&Telekomföretagen i september 2015 med uppdrag att lyfta fram, diskutera och problematisera frågor och utmaningar som digitaliseringen för med sig.

Tankesmedjan som arbetat oberoende har i formen av sex separata rådslag, som under en begränsad period engagerat ett stort antal experter och opinionsbildare, diskuterat kring sex övergripande frågeställningar kopplade till digitaliseringen och dess inverkan på vårt samhälle på 10–15 års sikt. 

Digital Utmanings slutsatser om digitaliseringen och de utmaningar och möjligheter den för med sig utgör ett gediget och värdefullt underlag för fortsatt diskussion och problematisering, och för att bidra till ytterligare förståelse hos bredare grupper för de svåra beslut och reformer som kan bli nödvändiga för framtidens välfärd. 

Deltagare:
Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie ordförande Digital Utmaning

Lena Hagman, Almega, från rådslaget Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. R

Per Fagrell, Teknikföretagen, från rådslaget Utbildning och omställning

Hans Winberg, Leading Health Care, från rådslaget Produktivitet i vård och omsorg

Jacob Dexe, RISE SICS, från rådslaget Integritet i en uppkopplad värld

Åsa Minoz, Minoza, från rådslaget Delningsekonomin – vad är det?

Nina Wormbs, KTH, från rådslaget Filterbubblor, digitala stuprör, det gemensamma samtalet och demokratin

Dessutom: Vilken plats tar digitaliseringsfrågorna i valrörelsen?
Lorentz Tovatt (MP) och Jessica Rosencrantz (M) kommenterar och debatterar