Digital utmaning presenterar: det andra rådslagets slutsatser

Tankesmedjan Digital Utmaning presenterar resultaten av sitt andra rådslag som arbetat med frågan om utbildning och omställning som en konsekvens av digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Spännande diskussioner har resulterat i en rad frågor, problematiseringar och förslag. Vi välkomnar dig att höra dessa presenteras och få tillfälle att diskutera dem vidare!

Tankesmedjan Digital Utmaning presenterar resultaten av sitt andra rådslag i form av ett utredningsdirektiv inlämnat till regeringen där kärnan är att systemen för utbildning och omställning måste stöpas om i grunden.

Diskussionen leds av Digital Utmanings ordförande Lars Ilshammar. Deltar gör också, professor vid KTH som har lett rådlaget, deltagare från rådslaget, samt riksdagsledamöterna Christer Nylander (L), vice ordförande utbildningsutskottet, och Håkan Bergman, ledamot utbildningsutskottet.

Rådgivare för nästa rådslag – Produktiviteten i vård och omsorg – presenteras också.

Rådslaget om Utbildning och Omställning har arbetat under ledning av Gunnar Karlsson, professor vid KTH. Deltagare har varit:

· Åsa Händel, projektledare på Akademi Norr.

· Mikaela Almerud, arbetar med högskolepolitiska frågor på Svenskt Näringsliv.

· Anders Jonsson, senior rådgivare i samhällspolitiska frågor på Saco.

· Valentino Berti, rådgivare inom IT-management med fokus på utbildningsfrågor.

· Kenneth Abrahamsson, docent i pedagogik och adjungerad professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet

· Per Fagrell, arbetar med kompetensförsörjningsfrågor på Teknikföretagen.

· Henrik Bäckström, Förbundsdirektör på Bemanningsföretagen och forskare.

Välkommen!

Vi bjuder på dryck och tilltugg!