Digital utmaning presenterar: det femte rådslagets slutsatser

Välkommen att lyssna, diskutera och mingla under temat Delningsekonomin – vad är det?

Tankesmedjan Digital Utmaning presenterar resultaten från sitt rådslag om fenomenet i form av ett explorativt dokument kring delningsekonomin, dess potential, möjliga avgränsningar, tänkbara konsekvenser och vägar framåt.

Diskussionen leds av Digital Utmanings ordförande Lars Ilshammar samt rådslagets ledare Susanna Alexius. Kommenterar på plats gör Mårten Blix, Forskare på Institutet för Näringslivsforskning, Daniel Mathisen, frilansjournalist knuten till Dagens Arena samt Jacob Rudbeck, VD för Yepstr som är en app-baserad marknadsplats där hushåll kan få hjälp av ungdomar i sitt kvarter. 

Vi kommer även att presentera vårt nästa rådslag som har rubriken Filterbubblor, digitala stuprör, det gemensamma samtalet och demokratin.

Vi bjuder på dryck och tilltugg!

Rådslaget om Delningsekonomin har arbetat under ledning av Susanna Alexius, forskare och lärare i företagsekonomi på Score vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms Universitet.

Övriga deltagare har varit:

Johanna Gillberg, Affärsutvecklare på Folksam.
Lotta Björklund Larsen, Docent i socialantropologi och biträdande lektor vid Linköpings universitet.
Eva Eiderström, Chef avdelningen Handla Miljövänligt hos Naturskyddsföreningen.
Jens Henriksson, Internationell sekreterare på Sveriges Konsumenter.
Max Källman, Master i sociologi från Göteborgs universitet.
Åsa Minoz, Driver företaget ModigMinoz som arbeta med innovation för ett hållbart samhälle.

Anmäl dig här!