Digital Utmaning presenterar: Det första rådslagets slutsatser!

Välkommen att lyssna och mingla på temat "De nya jobben?"!

DU-tretalare.jpg

Tankesmedjan Digital Utmaning presenterar slutsatserna av sitt första rådslag, som har fördjupat sig i digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Rådslagets diskussioner har resulterat i en rad spännande frågor, problematiseringar och förslag.

Vi välkomnar dig att höra dessa presenteras och få tillfälle att diskutera dem vidare! Vi bjuder på dryck och tilltugg!

Diskussionen leds av Digital Utmanings ordförande Lars Ilshammar. Deltar gör också Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet samt ett flertal av deltagarna från rådslaget .

Rådslaget om de nya jobben har letts av Eva Uddén Sonnegård, ekonomie doktor och tidigare på finansdepartementet och OECD-delegationen i Paris.

Deltagit har:

Mårten Blix, fil dr i nationalekonomi och gästforskare vid Institutet för Näringslivsforskning.
Jan Edling, analytiker på det egna företaget FLEXICURITY.
Lena Hagman, är Almegas chefekonom sedan våren 2008.
Gunnar Karlsson, är professor vid KTH sedan 1998.
Ylva Wretås, arbetar som arbetsmarknadsstrateg vid Västerås stad.
Per Arne Andersson, direktör på Sveriges Kommuner och Landsting.