Sommarmingel och presentation: Filterbubblor, det gemensamma samtalet och demokratin

Tankesmedjan Digital Utmaning presenterar resultaten från sitt sjätte rådslag som tagit sig an frågan om digitaliseringens betydelse för informationsspridning, samhällsdebatt och demokrati. Välkommen att lyssna, diskutera och mingla under temat Filterbubblor, det gemensamma samtalet och demokratin - vi bjuder på dryck och tilltugg!

Den digitala tekniken och de nya medierna hyllas ofta som verktyg för demokrati, kunskap och öppet informationsutbyte, genom att skapa nya och lättillgängliga sätt för alla att bidra till samtalet. På senare tid har de dock fått kritik för att bidra till motsatsen. Är det istället så att tekniken bryter ner demokratin, skapar kunskapsförakt och försvårar för medborgare att ta del av den information de behöver? Nej, knappast, men vi måste både förenkla och komplicera diskussionen samtidigt.

Diskussionen leds av Digital Utmanings ordförande Lars Ilshammar och Nina Wormbs, teknik- och vetenskapshistoriker vid KTH, som har lett rådslaget.

Amelia Andersdotter, skribent med ett politiskt förflutet inom EU-parlamentet för Piratpartiet och Lars Truedson, journalist och föreståndare för Institutet för mediestudier kommenterar och diskuterar rådslagets slutsatser. 

Övriga deltagare i rådslaget:
Jussi Karlgren forskare i lingvistik, adjungerad professor i språkteknologi på KTH och medgrundare till textanalysföretaget Gavagai.

Jonas Andersson-Schwarz lektor i medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola.

Christian Christensen professor i journalistik på JMK vid Stockholms Universitet.

Ewa Thorslund direktör för Statens Mediaråd.

Beate Eellen fil.dr. i etnologi och verksam som samordnare för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer vid Kungliga biblioteket.

Isobel Hadley-Kamptz opinionsbildare och författare.