Digitalisering - möjligheter för dig och din bransch

Onsdag den 11 mars ordnar Stockholm IT Region ett frukostmöte där man diskuterar digitaliseringens inverkan på samhälle och näringsliv - och möjligheterna för dig och din bransch.

 Digitaliseringen förändrar samhället och näringslivet i allt större utsträckning.

  • Hur kan vi ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen för med sig?
  • Vilka hot finns om vi INTE är förberedda för den utveckling som sker?
  • Och vilka goda exempel finns på företag som tar tillvara på möjligheterna?

Dessa frågor och fler kommer vi att diskutera under frukostmötet där även Tillväxtanalys rapport "Digitaliseringens bidrag till tillväxt och konkurrenskraft i Sverige"  kommer att presenteras.

Från IT&Telekomföretagen deltar Ellinor Bjennbacke.

Ta del av mer information och anmäl dig till seminariet här.