En jämställd IT-och telekombransch – vision eller verklighet?

50 år till jämställdhet på högsta chefsnivån. 37 år till jämställdhet i hela näringslivet. 25 år innan styrelserna består av 50 procent kvinnor. Så säger prognoserna, trots att jämställdhet och mångfald i organisationer är bevisat bra för affären. På vilket annat område skulle en så långsam förändringstakt accepteras?

 

När ledarskaps- och förändringsprogrammet Womentor startades 2006, på initiativ av dåvarande infrastrukturminister Ulrica Messing, var andelen kvinnor i IT- och telekombranschen 32 % och andelen kvinnliga chefer 25 %. Tio år senare har andelen kvinnor som är chefer ökat till ca 28 %, medan andelen kvinnor totalt har minskat till ca 29 %. Läget är bekymmersamt, inte minst eftersom branschen har ett mycket stort och stadigt ökande behov av kompetens, och inte har råd att gå miste om kvinnorna. Men undantag finns. Vad gör de företag som lyckats vända trenden, och vad kan andra lära av dem?

Ledande branschpersoner belyser problematiken och ger konkreta exempel på hur företag genom systematiskt och målmedvetet arbete kan åstadkomma förändring.

Deltagare: Hélène Barnekow, VD Telia Company, Camilla Sundström, VD Empower, Pär Fors, Sverigechef CGI, Anne-Marie Fransson, Förbundsdirektör IT- och Telekomföretagen.

Moderator: Susanna Baltscheffsky, chefredaktör Ny Teknik.