EUs digitala inre marknad – vilka är möjligheterna?

Välkommen till ett seminarium som på djupet kommer att diskutera EU-kommissionens strategi för den europeiska digitala inre marknaden. Vad innebär den och vilka är möjligheterna för Sverige och svenska företag?

Jörgen Gren från EU-kommissionen beskriver den nya strategin. Han ger också sin syn på hur Europa ska dra nytta av sin starka ställning inom IT särskilt med industriell inriktning. Vad finns det för möjligheter till IT-driven innovation och tillväxt? 

Seminariet arrangeras av IVAs Programråd för bevakning av Europafrågor med Ulf Dinkelspiel som ordförande. Det och är en del av seminarieserien  ”Europas framtida konkurrenskraft – vad vill Sverige?" Från IT&Telekomföretagen deltar förbundsdirektör Anne-Marie Fransson.

PROGRAM

Inledning: Carola Lemne, Svenskt Näringsliv

Huvudtalare: Jörgen Gren, EU-kommissionen

Kommentar: Eva Walder, Utrikesråd för handelsfrågor, Regeringskansliet

Fördjupande samtal: Ulf Wahlberg, Ericsson, Erik Ljungberg, Scania, Anne-Marie Fransson, IT & Telekomföretagen

Moderator: Johan Ödmark, Stiftelsen Electrum och Kista Science City

Klicka på denna länk för att läsa mer och anmäla dig till seminariet.