Final - Next Up Väst!

Genom tävlingen Next Up, som bygger på samverkan mellan skolor och företag, får åttondeklassare jobba med IT. Uppdraget är att själva prova på att lösa verkliga problem – och upptäcka att just de kan vara framtidens digitala talanger!

Next Up syftar till att långsiktigt inspirera unga människor, i synnerhet flickor, till en framtid inom IT-sektor. Next Up är ett strategiskt initiativ från IT&Telekomföretagen.

Under våren 2017 har Universeum i Göteborg drivit Next Up Väst  i samarbete med  – och tack vare – ett flertal företag inom IT-branschen. 

Läs mer på Universeums webbplats.