Mingel och presentation: Tankesmedjan Digital Utmanings fjärde rådslag

Tankesmedjan Digital Utmanings fjärde rådslag, lett av Jacob Dexe på RISE SICS, presenterar en katekes för integriteten i en uppkopplad värld.

Digitaliseringen leder till stora förändringar i samhället. Automatisering och robotisering leder till en snabb omställning av de flesta av samhällets funktioner. Digitaliseringen gör informationsöverföring effektivare och snabbare och skapar stora möjligheter att skapa bättre varor och tjänster för var och en. Men hur ska all information behandlas? Vad ska individen kunna styra, vad tillhör företag eller det offentliga och finns behov av ändringar i lagstiftningen.

Dessa aktuella frågeställningar har tankesmedjan Digital Utmanings fjärde rådslag fördjupat sig i. Rådslaget har arbetat under ledning av Jacob Dexe, forskare inom Public Policy och IKT på RISE SICS.

Övriga deltagare i rådslaget:
Carl Rudbeck, Skriftställare och debattör
Christer Norström, Styrelseordförande, WeMeMove
Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft
Rebecka Cedering-Ångström, Senior Advisor, Ericsson Consumer Lab
Cristina Portnoff, Privacy Officer, Telia

Rådslaget har valt att samla sina slutsatser i en ”katekes” om hur vi bör förhålla oss till vår integritet i en värld som blir allt mer uppkopplad. Varmt välkommen till rådslagets presentation den 26 januari!

Anmäl dig här!