Forum för välfärdsteknologi – en samverkan för bättre vård och omsorg

Utmaningarna är många vad avser vård och omsorg och många parter är berörda. Vi bjuder därför in till ett första möte inom ramen för "Forum Välfärdsteknologi" för att diskuteras behovet av samverkan och hur det kan genomföras.

När sätten att leverera vård och omsorg behöver förändras för att möta morgondagens utmaningar, går det inte att varje part arbetar isolerat, var för sig, i sitt eget stuprör. Exempel på frågor där olika parter måste samarbeta, är: Hur kan processer och tekniskt stöd underlätta rekrytering? Hur kan tekniken och juridiken samverka för att undanröja hinder? Hur ska brukare, kommuner och välfärdsföretag, IT-bransch och andra samverka kring stöd och service? Vilka krav på säkerhet och sekretess finns? Hur kan tekniken tillgodose dessa? Hur kan leverantörer möta olika förväntningar och behov från hundratals kommuner och landsting/regioner? Men detta samarbete växer inte fram av sig självt. Det krävs en gemensam förståelse som måste katalyseras fram på ledande nivå. Seminariet, tillika första sammanträde i ett föreslaget ”Forum för välfärdsteknologi”, diskuterar behov, innehåll och form för denna nödvändiga samverkan.

Program:

 1. Välkommen, mötets öppnande (till det första, fiktiva styrgruppssammanträdet)
 2. Samverkan – varför och hur? En bakgrund
 3. Var står vi idag?  

  a. Myndigheten för delaktighet
  b. SKL
  c. IT-branschen 

 4. Form för forumet – ett (fiktivt) första styrgruppssammanträde.  

  a. Syfte med forumet - behövs ett forum för samverkan?
  b. Avgränsning, ev ytterligare deltagare?
  c. Förslag på arbetsgrupper.

 5. Nästa sammanträde

Medverkar gör:
Anna-Greta Brodin, projektledare Myndigheten för delaktighet
Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
David Liljequist, förbundsombudsman, Vårdförbundet
Roland Granlund, affärsområdesansvarig för vård/omsorg, Tieto
Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, Kommunal
Guy Lööv, politisk sakkunnig till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, Socialdepartementet
Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Håkan Petersson, Senior vice President, sector head inom hälsa och sjukvård offentlig sektor, 
Capgemini

Moderator: Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen (Almega)