Först Internet of Things, Big Data och Cloud, nu AI och AR/VR – hur ska utbildningsväsendet hänga med?

Tillsammans med Business Region Göteborg bjuder IT&Telekomföretagen in till frukostdiskussion om hur politiken ska möta kompetensbehoven i högteknologiska sektorer.

Under 2016 höll IT&Telekomföretagen och Business Region Göteborg tre frukostseminarier om utbildningssektorn och den västsvenska IT- och telekomsektorns akuta kompetensbehov. Välkommen till ytterligare ett frukostmöte då vi tittar framåt och diskuterar hur utbildningssektorn ska rustas på längre sikt, i ljuset av de stora teknologisprång som nu sker. 

Program

Vilka är framtidens digitala professioner, och vilka är utbildningskraven? Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, presenterar frågeställningar utifrån en pågående uppdatering av rapporten ”Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och telekomsektorn”.

Branschens perspektiv: Vilka specifika kompetenskrav innebär de senaste tekniktrenderna? Dan Jonsson, Director Consulting Services Sigma IT Consulting, samt representant för mindre digitalt bolag.

Röster från akademin: På vilka sätt arbetar akademin aktivt för att möta kompetensbehoven när tekniken och dess användning utvecklas så snabbt? Associate Professor, Department of Applied IT, Chalmers University of Technology.

Diskussion mellan politiskt ansvariga i regionen: Vad kan politiken egentligen göra utöver att se till att elever och studenter har grundläggande digitala kunskaper och färdigheter? Camilla Waltersson Grönwall (M), riksdagsledamot för Västra Götalands län samt utbildningspolitisk talesperson, samt Johan Büser (S), riksdagsledamot för Göteborgs kommun.


Moderatorer: Fredrik von Essen IT&Telekomföretagen och Erik Behm Business Region Göteborg.

För frågor kontakta Fredrik von Essen