Mötet är framskjutet - nytt datum kommer! Frukostseminarium: IT-branschen skriker efter kompetens – hur kan vi säkra den framtida kompetensförsörjningen?

Tillsammans med Business Region Göteborg håller IT&Telekomföretagen ett frukostmöte om kompetensbristen i IT- och telekomsektorn i Västsverige.

IT- och telekombranschen i Västsverige har ett stort behov av att rekrytera redan idag och prognoserna spår att kompetensbristen kommer att förvärras. Digitaliseringen driver produktivitetsökningen i näringsliv, samhälle och akademi. Den strategiska kompetensförsörjningen inom ICT är därför en avgörande fråga för Sveriges långsiktiga förutsättningar till hållbar tillväxt.

Hur attraherar vi kompetens och hur väcker vi intresset bland barn och ungdomar för ICT? Så hur gör vi det? Vilka är hindren – och möjligheterna?

Ur programmet:

  • Utan kraftfulla åtgärder förväntas ett underskott på 60 000 personer i branschen år 2020.

Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, presenterar rapporten ”Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och telekomsektorn”:

  • Röster från branschen

IT-företag vittnar om sina behov, vilka hinder de ser, och goda exempel att ta efter.

  • Diskussion mellan politiskt ansvariga i regionen

Vad är politikernas ansvar? Vilka möjligheter och utmaningar finns för ett genomförande av branschens förslag?

Information om deltagare kommer att uppdateras.

Moderatorer: Ellinor Bjennbacke, IT&Telekomföretagen & Erik Behm, Business Region Göteborg

Mötet är framskjutet - nytt datum kommer!

Välkommen!