Ny studie om den googlande generationen

Välkommen till ett frukostseminarium där Governo presenterar och diskuterar resultatet från en studie om ungdomars syn på digitalisering samt vilka utmaningar offentlig sektor har i att möta ungdomars behov av digitala tjänster.

De kallas ibland för ”E-generationen” – barn och ungdomar som är födda in i digitaliseringen. En ny generation av medborgare och medarbetare. De anses vara både pålästa, otåliga och högpresterande. Men det finns ett tydligt glapp mellan hur ungdomar beter sig och vad offentliga verksamheter erbjuder i form av information och tjänster. Vad innebär det? Vad betyder det för oss?

Under hösten 2014 har Governos praktikanter genomfört en enkätstudie som besvarats 120 ungdomar i åldern 14-19 år. Fokus har varit ungdomars syn på digitalisering  samt  vilka utmaningar offentlig sektor har i att möta ungdomars behov av digitala tjänster.

Efter presentationen diskuterar Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, Staffan Ingvarsson, direktör Stockholms stad och Gustav Ekner, elev Södertörns friskola och skapare till projektet skoljakt.se hur offentlig sektor kan nå den googlande e-generationen!

Anmäl dig senast den 9 februari till kunskap@governo.se

Läs mer på Governos webplats.