Frukostseminarium hos Konkurrensverket: villkor i nivå med kollektivavtal i offentlig upphandling

Konkurrensverket har tagit fram en vägledning för att klargöra det rättsliga utrymmet för upphandlande myndigheter att inkludera anställnings- och arbetsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal i offentlig upphandling. På seminariet presenterar de vägledningen.

Det råder idag osäkerhet kring det rättsliga utrymmet och det saknas praktisk vägledning för upphandlande myndigheter som önskar inkludera villkor som syftar till att leverantörer ska vara skyldiga att tillämpa anställnings- och arbetsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid utförandet av offentliga kontrakt.

Samtidigt finns det önskemål om att sådana krav och villkor ska efterfrågas. Mot bakgrund av detta finns det ett stort behov av att klargöra det rättsliga utrymmet samt erbjuda praktiskt stöd och vägledning till upphandlande myndigheter.

Vägledningen som Kunkurrensverket tagit fram är tänkt att ge stöd och praktisk vägledning till upphandlande myndigheter som vill inkludera sådana krav och villkor i sina upphandlingar, med utgångspunkt ur upphandlingsprocessens olika delar.

Läs mer om seminariet och anmälan dig här.