Geoforum 2016 - utveckling och innovation för ökad samhällsnytta

Geoforum fokuserar i år på vår för­måga att utnyttja potentialen med geodata i lösningar för bästa möj­liga beslutsstöd, större effektivitet, säkerhet och transparens inom kon­ferensens temaområden. En central del är att bidra med inspiration för att bättre kunna förmedla denna potential till vår intresserade omvärld.

Teman för konferensen är:

  • Leda digital omställning
  • Digitaliserat samhällsbyggande
  • Bättre välfärdstjänster med geodata inom hälsoområdet och för ökad säkerhet och trygghet
  • Geografisk IT i skolan

Från IT&Telekomföretagen deltar Ellinor Bjennbacke som en av huvudtalarna vid programpunkten Digitala framgångar – grunden för den moderna myndigheten.

Ta de av hela programmet och anmäl dig till konferensen här!