Hur matchar vi asylsökande med IT-bakgrund i Stockholmsregionen och företag i behov av kompetens? Inspiration och arbetsmöte

Vi har idag två samtidigt pågående utmaningar med stark effekt i Stockholmsregionen: en aldrig tidigare upplevd inströmning av asylsökande, och en allvarlig brist på kvalificerad IT-kompetens. IT&Telekomföretagen, och dess IT-kompetensråd, vill därför så fort som möjligt göra en aktiv insats för att åtgärda en akut brist på kompetens inom vår bransch, och samtidigt ge möjlighet till asylsökande med IT- eller telekombakgrund att snabbt komma in i arbetslivet.

Mot bakgrund av det stora antalet asylsökande, och det faktum att det tar minst ett år innan dessa kan få uppehållstillstånd, behövs riktade insatser för dem – i tillägg till de många insatser (Arbetsförmedlingens matchning, språkutbildningar, regeringens snabbspår m.fl.) som redan görs för nyanlända, det vill säga de som har fått uppehållstillstånd.

Nu bjuder vi in er företag i branschen som har intresse av och beredskap för att ta in asylsökande i era egna organisationer (genom praktik eller anställning), för att  tillsammans med oss diskutera och sätta formerna för en matchningsaktivitet mellan asylsökande i Stockholmsregionen och representanter för företag i behov av kompetens.

Mötet inleds med att ett antal aktörer hjälper oss besvara följande kritiska frågor:

  • Hur många asylsökande med relevant IT- eller telekombakgrund finns i Stockholmsregionen
  • Hur kommer vi i kontakt med dem?
  • Vilka verktyg kan användas för att bedöma deras kompetens?
  • Vilka arbetsrättsliga möjligheter och hinder finns för att engagera asylsökande i olika former av praktik eller anställning?
  • Vilka är de mest effektiva formerna för matchning (intervjuer, speeddatings, tester el. dyl.)?

Agenda

 

10.30–11.10 ca
Förutsättningar: nuläge och pågående projekt

  • Almega: Vad bör arbetsgivare som vill rekrytera asylsökande känna till?
  • Migrationsverket: Ansvariga för praktikfrågor i Stockholmsregionen.
  • Refugee Tech: Modell för inslussning av asylsökande med teknisk bakgrund in i arbetslivet.
  • LinkedIn: Samarbetsprojekt med Migrationsverket
  • Incluso: Samarbetsprojekt med Stockholms Stad, finansierat av Vinnova, för att söka upp asylsökande i Stockholmsregionen med IT-bakgrund.

11.10–11.20: Paus

11.20–12.00
Planering av matchningsaktivitet

De bolag som både har intresse av och beredskap för att ta in asylsökande i de egna organisationerna (främst praktik eller anställning) diskuterar och sätter formerna för en matchningsaktivitet under februari 2016 där asylsökande i Stockholmsregionen får möta representanter för bolagen.

OBS: 
Till den första delen av mötet, före pausen, är även andra intressenter än bolag som tar in asylsökande varmt välkomna att delta som åhörare. Platserna är dock begränsade, och i den mån fler anmäler sig än antalet tillgängliga platser förbehåller sig IT&Telekomföretagen rätten att fördela platserna.