Information om vidareutveckling av kassaregisterlagen

Rådet för betal- och kassasystem bjuder in handelsorganisationer till ett informationsmötet om kassaregisterlagen.

Informationsmötet hålls för att redogöra de mötet rådet haft med Skatteverket kring framtiden.

Rådet uppfattar att Skatteverket vill se över regelverket som det ser ut idag dels vara proaktiva och komma med egna förslag.