Informationsförädlare – ett seminarium om en dold tillväxtbransch

Vilka är företagen som tar fram, förädlar och förmedlar data?

I Sverige finns ingen offentlig statistik om dessa bolag. Och syns man inte så finns man inte. Nu visar ny forskning från Umeå Universitet att det utifrån SNI-systemet ändå går att definiera dessa bolag som en bransch. Och att denna bransch vuxit starkt under senare år.

Vid seminariet presenterar författarna Carl Svanberg och Alexander Oja, från Handelshögskolan vid Umeå Universitet uppsatsen ”Informationsförädlarbranschen – En undersökning av konkurrens och tillväxt". Presentaionen följs av en diskussion med Rolf Nordqvist, en av Sveriges ledande experter på PSI-frågor och informationsförädling. Rolf har en mångårig erfarenhet av informationsförädlingsindustrin och har arbetat med PSI-frågor både nationellt och på EU-nivå, bl a som ordförande för PSI Alliance i Bryssel.

Program:
15.30-16.00 Registrering och kaffe

16.00 Mikael Eklund, UC och ordförande i IT&Telekomföretagens Öppna Dataråd hälsar välkommen.

Presentation av uppsatsen ”Informationsförädlarbranschen – En undersökning av konkurrens och tillväxt”, Carl Svanberg och Alexander Oja.

Diskussion med författarna och Rolf Nordqvist, tidigare ordförande i PSI Alliance

17.00 Avslutning