Mötet den 13 mars är inställt! Informationsmöte: Så tillämpas den nya kemikalieskatten

Mötet den 13 mars är inställt.

Sverige har, trots protester*, infört en ny kemikalieskatt på vissa produkter. Produkter som sätts på marknaden efter den 1 juli, 2017, kommer att beskattas enligt de nya direktiven: Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik (LSKE).

Lagen och tillämpningen av den är relativt komplex, och vi bjuder därför in företag som kan beröras till ett informationsmöte där vi presenterar relevanta fakta framtagna av  IT&Telekomföretagen i samarbete med andra berörda branschorganisationer. 

Mötet gästas och av advokat Bobby Arash, Ramberg Advokater som ger en översiktlig genomgång av huvuddragen i LSKE och hur företag kan komma att beröras av de nya kraven i lagen, samt ett beslutschema avseende förfarandet i LSKE.  

För ytterligare information, kontakta gärna Fredrik von Essen.

Välkommen med din anmälan!

*Här kan du läsa mer om invändningarna mot kemikalieskatten, och förslagen på alternativ