Inspirationsdag om utvecklingen på betalmarknaden

Tillsammans med Skatteverket arrangerar IT&Telekomföretagens råd för betal- och kassasystem en inspirationsdag om den snabba utveckling av betalningsmetoder, såsom olika alternativ av mobila betalningar.
Under inspirationsdagen kommer representanter från Skatteverket och kontanthandelsbranschen att ge sin syn på utvecklingen inom mobila betalningslösningar och lösningar för betalning över internet.

 

Program:
 

Kaffe och registrering från kl 09:30.

Programmet börjar kl 10:00

Anne-Marie Fransson, Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen inleder och  hälsar välkommen.

Svensk handel / Visita - Om betydelsen av framtidssäkra regelverk för kontanthandelsbranschen.

Niklas Arvidsson, KTH - Forskar på området mobila betalningar.

Kl 12:00 – 13:00 Lunch

Inemar Hansson, GD Skatteverket - Skatteverkets syn på utvecklingen

Daniel Akenine - Verksam inom bl.a. Microsoft och IASA, Sveriges IT-arkitekter. Föredrag på temat säker lagring.

HUI & Visma Retail - Om rapporten ”Mobila shoppinglösningar och mobilitet i detaljhandeln”.

Paneldebatt  - Branschens intressenter diskuterar kring framtida möjligheter och utmaningar på området för betalningslösningar. Representanter från bl.a. Master Card, ICA, och Rådet för betal- och kassasystem.

15:30 Avslutning

Anmälan

Anmäl dig här - Anmälan hanteras av Skatteverket: Andreas Qvick