Introduktion Womentor 2016 - För adepter och mentorer VDar, HR- och kommunikationschefer, Diversity managers

Välkommen till introduktionsdag för alla deltagare i Womentor 2016.

Womentor är ett verktyg för att stödja företag i IT- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer. Womentor är ett verktyg för att stödja företag i IT- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer

Program:

08.30 Registrering och Fika

09.00 Välkommen! Tuija Kivistö, Ordförande i Womentors styrgrupp, IT&Telekomföretagen

09.15 Introduktion för adepter och mentorer. Karin Ahlström, Ardida

12.00 Gemensam lunch för adepter och mentorer

13.00 Utveckling och förändring. Karin Ahlström, Ardida

15.00 Womentor 2016 – nu höjer vi ribban! Anne-Marie Fransson, Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen

15.15 Mentorprogram – en genväg för jämställdhet. Fredrik Bondestam, VD Opponax Gender Consulting

17.00 Mingel