Introduktion Womentor 2016 - För adepter

Välkommen till introduktionsdag för alla adepter i Womentor 2016.

Womentor är ett verktyg för att stödja företag i IT- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer. Womentor är ett verktyg för att stödja företag i IT- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer

Program:

08.30 Mina mål, mina utmaningar & mitt ledarskap. Karin Ahlström, Ardida

12.00 Lunch

13.00 Projektarbete – Womentornätverket