Introduktionsdagar Womentor 2015

Den 28-29 januari är det kickoff för deltagarna i ledarutvecklings- och mentorprogrammet Womentor. Programmet Womentor är ett verktyg för företagen i branschen att utveckla och ta tillvara kvinnors kompetens som ledare - allt för att säkra såväl den framtida försörjning av chefer som en långsiktig konkurrenskraft.

 

Programmet 

Onsdag den 28 januari

09.00 Anne-Marie, Förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen hälsar välkommen
09.15 Introduktion för adepter och mentorer
Karin Ahlström Stephansson, Ardida
12.00 Lunch
13.00 Utveckling och förändring
Karin Ahlström Stephansson, Ardida
15.00 Mentorprogram - en genväg till jämställdhet 
Fredrik Bondestam, VD Opponax Gender Consulting
16.45 Womentors mål 2015
Karin Ahlström Stephansson, Ardida

Dagen avslutas med mingel och tilltugg

Torsdag 29 januari

8.30 Mina mål, minia utmaningar & mitt ledarskap
Karin Ahlström Stephansson, Ardida
12.00 Lunch
13.00- 15.30 Projektarbete - Womentornätverket

Avlsut

Lär mer om ledarutvecklings- och mentorprogrammet på Womentors webbplats.