Informationsmöte om IT-affärer i Ukraina

På mindre än 20 år har Ukraina lyckats skapa en stark IT-sektorn som framgångsrikt konkurrerar på världsmarknaden.
Vid mötena kommer företrädare för Business Sweden, svenska IT-företag som gör affärer i Ukraina, och ukrainska IT-branschföreningar att presentera fördelarna med den ukrainska IT-sektorn, förmedla kunskap om att arbeta med och i Ukraina, samt berätta om fördelarna med att göra affärer i landet. Oavsett om du företräder ett stort eller litet företag inom IT-sektorn – är ni välkomna!

Denna mötesserie som arrangeras av Business Sweden riktar sig till företag som är intresserad av att arbeta med och i den Ukrainska IT-sektorn.

Mötena är förberedande för eventet “Sweden-Ukraine IT Connection” som hålls i Kiev, Ukraina den 6 April. 

Frågor besvaras av Anna Nebeska anna.nebeska@business-sweden.se.

Ta del av hela inbjudan här.