IT-branschen skriker efter kompetens – hur kan utbildningssystemet bidra?

Välkommen på frukostmöte med IT&Telekomföretagen, Business Region Göteborg och Universeum!

IT- och telekombranschen i Västsverige har ett stort behov av att rekrytera och prognoserna spår att kompetensbristen kommer att förvärras. Digitaliseringen driver produktivitetsökningen i näringsliv, samhälle och akademi. Den strategiska kompetensförsörjningen inom ICT är därför en avgörande fråga för Sveriges långsiktiga förutsättningar till hållbar tillväxt. Hur attraherar vi kompetens och hur väcker vi intresset bland barn och ungdomar för ICT? 

Program

  • Utan kraftfulla åtgärder förväntas ett underskott på 60 000 personer inom IT- och telekomsektorn år 2020. Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, presenterar rapporten ”Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och telekomsektorn” med branschens förslag till åtgärder.
  • Röster från branschen: IT-företag vittnar om sina behov, vilka hinder de ser, och goda exempel att ta efter. Deltagare: Hamid Samadi, VD för Solid Beans AB, samt företrädare för IBM Svenska AB
  • Diskussion mellan politiskt ansvariga i regionen. Vad är politikernas ansvar? Vilka möjligheter och utmaningar finns för genomförande av branschens förslag? Deltagare: Camilla Waltersson Grönwall (M), riksdagsledamot för Västra Götalands län samt utbildningspolitisk talesperson, samt Cecilia Daalman Eek (S), göteborgspolitiker och f.d. riksdagsledamot i utbildningsutskottet.

Moderatorer: Fredrik von Essen, IT&Telekomföretagen och Erik Behm, Business Region Göteborg

Seminariet är gratis.

OBS: frukost serveras från kl. 07.30.