IT-branschen skriker efter kompetens - vad kan göras inom högre utbildning?

IT- och telekombranschen har en stor, och växande, brist på kvalificerad kompetens. Vilka insatser kan göras inom högre utbildning för att råda bot på detta? IT&Telekomföretagen och Business Region Göteborg bjuder in till frukostmöte måndagen den 13 juni med företrädare för akademi och politiken.

IT- och telekombranschen i Västsverige har ett stort behov av att rekrytera redan idag och prognoserna spår att kompetensbristen kommer att förvärras. Digitaliseringen driver produktivitetsökningen i näringsliv, samhälle och akademi. Den strategiska kompetensförsörjningen inom ICT är därför en avgörande fråga för Sveriges långsiktiga förutsättningar till hållbar tillväxt.
Program

  • Utan kraftfulla åtgärder förväntas ett underskott på 60 000 personer inom IT- och telekomsektorn år 2020. Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, presenterar rapporten ”Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och telekomsektorn” med branschens förslag till åtgärder.
     
  • Branschens perspektiv: IT-företag om sina behov, vilka hinder de ser, och goda exempel att ta efter. Johan Lassing, VD för Qamcom AB och Jette Gustafsson, Recruitment Lead, IBM Sverige.
  • Röster från akademin: På vilka sätt arbetar akademin aktivt för att möta kompetensbehoven inom IT och telekom? Johan Magnusson, docent och föreståndare Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet och Chalmers, samt Lena Peterson, utbildningsområdesledare på Chalmers tekniska högskola
     
  • Diskussion mellan politiskt ansvariga i regionen: Vad är politikernas ansvar? Vilka möjligheter och utmaningar finns för genomförande av branschens förslag? Camilla Waltersson Grönwall (M), riksdagsledamot för Västra Götalands län samt utbildningspolitisk talesperson, samt Johan Büser (S), riksdagsledamot för Göteborgs kommun som bl.a. motionerat för programmering i skolan.


Moderatorer: Fredrik von Essen IT&Telekomföretagen och Erik Behm Business Region Göteborg.