IT-branschen skriker efter kompetens - vad kan göras inom yrkesutbildningen?

Välkommen på frukostmöte med IT&Telekomföretagen, Business Region Göteborg och Universeum! IT- och telekombranschen i Västsverige har ett stort behov av att rekrytera och prognoserna spår att kompetensbristen kommer att förvärras. Digitaliseringen driver produktivitetsökningen i näringsliv, samhälle och akademi. Den strategiska kompetensförsörjningen inom ICT är därför en avgörande fråga för Sveriges långsiktiga förutsättningar till hållbar tillväxt. Vilka insatser kan göras inom yrkesutbildningen för att råda bot på detta? Lyssna på och diskutera med ledande politiker och näringslivsföreträdare!

Program 

 

  • Utan kraftfulla åtgärder förväntas ett underskott på 60 000 personer inom IT- och telekomsektorn år 2020. Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, presenterar rapporten ”Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och telekomsektorn” med branschens förslag till åtgärder.
  • Branschens perspektiv: Vilka behov har IT-företagen, vilka är hindren, och vilka goda exempel finns att ta efter? Jerker Lindsten, VD HiQ Göteborg och Teresa Utkovic, IT-konsult Lexicon.
  • Utbildningssektorns perspektiv: På vilka sätt arbetar yrkesutbildningarna för att möta kompetensbehovet inom IT och telekom? Johanna Redelius, Teknikcollege Sverige och Göteborgsregionens kommunalförbund samt Peter Beckne och Moa Jansson, Newton YH-utbildningar.
  • De politiskt ansvarigas perspektiv: Vad är politikernas ansvar? Vilka möjligheter och utmaningar finns för att genomföra av branschens förslag? Diskussion med Camilla Waltersson Grönwall (M), riksdagsledamot för Västra Götalands län och utbildningspolitisk talesperson, samt Johan Büser (S), riksdagsledamot för Göteborgs kommun. Moderatorer: Fredrik von Essen, IT&Telekomföretagen och Erik Behm, Business Region Göteborg.

Anmäl dig här!

samarbeteväst2.jpg