IT-dagen i Almedalen

Vassa seminarier om hur modern teknik bäst kan användas för att effektivisera, demokratisera & utveckla Sverige.

En modernare skola och undervisning och en säkrare vårdsektor, en bibehållen personlig integritet hand i hand med en digitaliserad välfärd och en jämställd bransch som tar till vara diversifierad kompetens – hur kan vi komma dit?

För tredje året i rad samlar IT&Telekomföretagen tillsammans med Computer Sweden experter och talespersoner till ett forum för diskussion och debatt i Almedalen. Under en heldag håller vi och våra inbjudna partner en rad seminarier där vi sätter brännheta it-frågor i fokus.

Måndagen den 30 juni öppnar vi dörrarna för dig på Gotlands Museum. Kom och delta i samtalet om morgondagens samhälle.

Några av seminarierubrikerna: Kan vi få en jämställd bransch snabbare? - Förändrar IT synen på undervisning? - Morgondagens vård och omsorg – kommer IT att användas?

Alla seminarier under IT-dagen webbsänds - titta här!

Se hela programmmet för IT-dagen här!

it-mingel