IT-kompetensbristen - en rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens

Välkommen till en presentation av rapporten, och en diskussion kring vilka åtgärder som är nödvändiga för att råda bot på kompetensbristen.

Kompetensbehovet inom IT- och telekombranschen och hela den digitala sektorn är både akut och strukturellt vilket innebär att en rad åtgärder, och inte bara enskilda insatser, är nödvändiga. Om dessa åtgärder realiseras har vår region goda möjligheter till fortsatt tillväxt och konkurrenskraft, men det är hög tid att agera.

Deltar gör: 
Fredrik von Essen, näringspolitisk expert med ansvar för kompetensförsörjningsfrågor, IT&Telekomföretagen

Röster från branschen och akademin:
Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef Sigma IT Consulting.
Annica Andersson, grundare Mobile Stories.
Elias Berge, grundare Hypocampus
Johan Magnusson, Docent, institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet

Röster från politiken:

Anna Johansson, riksdagsledamot (S), partiordförande i Göteborg

Aron Modig, riksdagsledamot (KD), suppleant utbildningsutskottet.Moderator: Erik Behm, Area & Investment Manager ICT, Business Region Göteborg