Årsmöte och lunchseminarium: Varför ska vi vara bäst i världen?

Välkommen på IT&Telekomföretagens årsmöte och efterföljande lunchseminarium, den 7 maj hos oss på Sturegatan 11 i Stockholm!

Årsmöte för IT&Telekomföretagens medlemmar kl 10.30-11.15. Årsmötet följs som vanligt av ett öppet seminarium. 
Klicka på denna länk för att ta del av årsmöteshandlingarna

Program öppet seminarium:

Lunch 11.15-11.45

11.45-11.50 Staffan Hanstorp, styrelseordförande, inleder och hälsar välkommen

11.50-12.10 Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, om vår verksamhet; vad vi gjort under året, prioriterade frågor under 2015 samt mål för 2020

12.10-12.30 Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister (MP)

Statsrådet Mehmet Kaplan berättar om regeringens vision för IT-politiken och digitaliseringens betydelse för samhället, utifrån IT&Telekomföretagens frågeställning ”Varför ska vi vara bäst i världen?”

12.30-13.00 Paneldiskussion med bransch- och kundföreträdare
Vad skulle det betyda för branschen om Sverige vore bäst i världen på digitalisering? Vilken nytta skulle det innebära för näringslivet i allmänhet och branschen i synnerhet? Vilka problem/utmaningar måste adresseras och hur bör vi gå till väga för att nå målet? Vad kan branschen själv göra för att bidra till målet? Bör vi ha ett särskilt mål om digitaliseringen? Om ja, hur skulle ett sådant se ut?
I panelen:
Staffan Hanstorp, styrelseordförende IT&Telekomföretagen, vd Addnode Group AB
Ulla Hemmi, vd, OpusCapita Sverige
Stefan Krook, vd Kivra

Moderator: Anne-Marie Fransson

Anmäl dig till årsmötet här!

Välkommen!

Statsrådet Mehmet Kaplan, Anne-Marie Fransson och Staffan Hanstorp.
Från vänster: Statsrådet Mehmet Kaplan, Anne-Marie Fransson och Staffan Hanstorp.