Välkommen på IT&Telekomföretagens årsmöte och lunchseminarium, den 12 maj!

Årsmötet är ett viktigt tillfälle för oss att kunna berätta om och redogöra för vår verksamhet, men framförallt är det ett tillfälle för er som är medlemmar att direkt påverka vad vi gör. Att vi är en medlemsstyrd organisation innebär att det är du som bedömer om vi gör rätt saker, och har rätt fokus i vår verksamhet!

Förra årsmötet beslutade att vi skulle starta ett opinionsbildande projekt kring digitaliseringens möjligheter: tankesmedjan Digital Utmaning. Vad har hänt sedan dess? Vilka utmaningar har tankesmedjan identifierat och tagit sig an? Och kanske minst lika intressant – vilka kvarstår att utreda och vilken betydelse har de för er och era verksamheter? 

Detta vill vi berätta om, och hoppas få chansen att diskutera tillsammans med dig och andra medlemmar, den 12 maj. Missa inte möjligheten att påverka och träffa oss som jobbar för dig på IT&Telekomföretagen – och dina branschkollegor! 

Program
10.30 - 11.15 Formellt årsmöte (se dagordning och årsmöteshandlingar här)
11.15 – 11.45 Vi bjuder på lunch!
11.45 – 13.00 Digital Utmaning
Lars Ilshammar, ordförande i Digital Utmaning, IT-debattör och biträdande riksbibliotekarie Kungliga Biblioteket, presenterar och reflekterar över tankesmedjans arbete och slutsatser så här långt. Medverkar gör också Eva Uddén Sonnegård, rådgivare i rådslaget ”De nya jobben?” och Gunnar Karlsson, rådgivare i rådslaget ” Utbildning och omställning”. 


- Gemensam diskussion: hur arbetar vi vidare med tankesmedjans slutsatser? Vad innebär de för branschen? Vilka digitala utmaningar ser vi behöver adresseras av tankesmedjan framöver? Läs gärna mer om tankesmedjan på digitalutmaning.se

Välkommen!