5050-klubben: Jämställdhet - hur gör man?

5050-klubben högtidlighåller internationella mansdagen* med en inspirerande träff, för kvinnor och män i IT- och Telekombranschen, på temat ”Jämställdhet – hur gör man?”

Välkommen till, vad vi hoppas ska bli, en inspirerande, konstruktiv och tankeväckande kväll där vi raskt tar oss förbi frågan varför vi ska öka andelen kvinnor i branschen och fokuserar på hur vi gör det! Vi bjuder på mat, dryck, mycket eminenta talare och en massa goda exempel!

På programmet:

5050-klubben; vilka är vi, vad vill vi, vad gör vi?

Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
- Vad har regeringen med jämställdheten i IT-branschen att göra?

Anna Stenberg, Grundare och VD Women Executive Search
- Så vinner du kriget om kompetensen!

Paneldiskussion; vad gör företag som lyckas?

Mats Sjödin, chefredaktör Telekomnyheterna, pratar om goda exempel, rekrytering, företagskultur, systematiskt mångfaldsarbete och ledningsgruppernas ansvar med:

Åsa Sundberg, koncernchef Teracom Boxer Group
Pär Fors, Sverigechef CGI
Patrik Hofbauer, VD Telenor Sverige

Mingel och bra samtal

*Internationella mansdagen firas den 19 november sedan 1999, för att fokusera på pojkars och mäns hälsa, uppmärksamma mäns bidrag till samhället, förbättrade relationer samt lyfta fram positiva manliga förebilder.

(Urval av) mål att beakta under internationella mansdagen:

Att främja positiva manliga förebilder.
Att fira männens positiva bidrag till samhället.
Att förbättra relationen mellan könen och främja jämställdhet.
Att skapa en säkrare, bättre värld, där människor kan vara trygga och växa för att nå sin fulla potential. 
(Källa: Wikipedia)

5050-klubben är ett nätverk för kvinnor som jobbar inom IT- och telekombranschen, med målet att uppnå en jämställd bransch = 50 % män och 50 % kvinnor på alla positioner. 5050-klubben är en ideell förening, bildad den 25 februari 2015, med hemort Stockholm. Är du kvinna och jobbar i branschen – gå med i 5050-klubben via vår grupp på LinkedIn! Där finns också en supportgrupp för alla er andra som vill stödja vår sak. Mer information och kontakt: 5050klubben.se