Kick-off för regionala bredbandskoordinatorer

Sekretariatet för bredbandskoordinatorer bjuder in till en första gemensam träff för samtliga regionala bredbandskoordinatorer den 2-3 februari 2016. Från IT&Telekomföretagen deltar Kajsa Frisell som är näringspolitisk expert inom telekom och digital infrastruktur.

Sekretariatet har regeringens uppdrag att stödja de regionala bredbandskoordinatorerna i arbetet för bredbandsutbyggnad, bland annat genom att erbjuda nätverk och samverkansmöjligheter. Uppstartsmötet den 2-3 februari är det första av flera möten som sekretariatet kommer att bjuda in till med syfte att ge möjlighet till kunskapsutbyte och samverkan för regional bredbandsutbyggnad.

På Bredbandsforums webbplats kan du läsa mer om regionala bredbandskoordinatorer och sekretariatet för bredbandskoordinatorer.

På sekretariatet arbetar Kristina Lindbom (kristina.lindbom@bredbandsforum.se), och Åsa Möller (asa.moller@bredbandsforum.se). Alla, såväl privata som offentliga aktörer, som är intresserade av arbetet med regionala bredbandskoordinatorer kan kontakta dem för frågor, synpunkter eller diskussioner.