XBRL Sweden bjuder in till konferens om digitalisering av finansiella rapporter på temat ”Standard Business Reporting – SBR”

XBRL Sweden, i samarbete med Skatteverket, Bolagsverket, Statistiska Centralbyrån och Finansinspektionen, bjuder in till konferens på temat ”Standard Business Reporting – SBR” .

I ett beslut från den 21 juli uppdrar regeringen åt Bolagsverket att införa en digital tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar, baserat på standarden XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Uppdraget ska utföras i samarbete med Bokföringsnämnden, Skatteverket och Statistiska Centralbyrån. Presentationer och diskussioner under konferensen kommer att bland annat riktas mot detta uppdrag.

Bolagsverkets generaldirektör Annika Bränström kommer på konferensen redogöra för hur man tar sig an detta nya regeringsuppdrag. John Turner CEO på XBRL International kommer med en internationell utblick. Från Holländska skatteförvaltningen, Belastingdienst medverkar Frans Hietbrink, expert på den där genomförda SBR/XBRL-rapporteringen.

Övriga presentationer och diskussioner under konferensen kommer att riktas mot genomförandet av ovanstående regeringsuppdrag. Detaljplanering av konferensen pågår och slutlig agenda kommer att presenteras senare. Hela konferensen kommer genomföras på engelska.

Det är kostnadsfritt att delta på denna konferens. Deltagarantalet är begränsat och vi tillämpar "först till kvarn". Om du efter anmälan inte kan delta, var vänlig avanmäl dig på e-mail nedan så att någon från reservlistan kan få plats.

Anmäler dig här!

Frågor om konferensen kan ställas via info@xbrl.se