Matchningsmöte mellan IT-bolag och asylsökande med IT-bakgrund

För att underlätta för asylsökande med IT-bakgrund att få arbeta i Sverige och samtidigt bidra till att lösa IT-sektorns kompetensbehov, bjuder IT&Telekomföretagen i samarbete med Sigma IT Consulting och Kattis in till ett matchningsmöte i Stockholm torsdagen den 29 september.

 

Möt nyanlända IT-experter – möjliga framtida medarbetare! 
 

Program

  • Carl-Johan Hamilton, ordförande i IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd och vice VD Ants, ger en bild av de möjligheter som finns i IT-sektorn (både IT-bransch och andra digitaliserade branscher) för asylsökande och andra nyinflyttade.
  • Deltagande IT-arbetsgivare presenterar kort sina företag och kompetensbehov.
  • Individuella möten mellan de nyanlända och IT-arbetsgivare.

De potentiella nya medarbetare du erbjuds att träffa under mötet är i första hand asylsökande eftersom de – till skillnad från personer som fått uppehållstillstånd i Sverige – i stort sett helt saknar ingångar till svensk arbetsmarknad. Antalet deltagare har till detta tillfälle satts till 15 personer, som uppmuntras att före mötet ange/skapa en yrkesprofil på LinkedIn och genomföra programmeringstestet Kattis.

Anmäl ditt intresse för att delta via denna länk, senast den 23 september

Asylum seekers and immigrants with programming/ICT skills: Meet Swedish employers! 

Have you recently arrived in Sweden, seeking asylum?  Do you have a background within programming or other areas in the ICT sector? We want to welcome you to participate in a meeting with Swedish ICT employers!

Agenda

  • Carl-Johan Hamilton, ICT employer at Ants and Chairman of the IT&Telekomföretagen ICT Competence Board, presents opportunities in the Swedish ICT sector for recently arrived.
  • Participating ICT companies present themselves, including what skills they are looking for.
  • Individual meetings between company representatives and candidates/talents.

In order to participate we request the following:

  • You have a workable knowledge in English
  • You have created a personal profile on LinkedIn, showing your programming and/or other ICT experience.
  • In case you have programming skills, you have completed the Kattis programming test (see information below)

The maximum number of participating candidates on this occasion has been set to 15. The meeting is primarily aimed at asylum seekers, but other recently arrived experts are also welcome to apply. In case we have a surplus of applicants, we will give priority to applicants with LinkedIn profiles and completed Kattis tests.

Learn more and send us your applicatione to attend here!

We look forward to your application by the 23d of september at the latest - welcome!