Möte i Arena Välfärdsteknologi

Till arenan vill vi knyta beslutsfattare och strateger inom IKT-tjänster för vård och omsorg.

Arenans syfte är att verka för att både skapa större förståelse kring existerande problem, och vad man kan göra åt dem, och att utveckla former för samarbete mellan köpare och leverantörer.

Mötet den 9 november gästas av:

Anna-Greta Brodin, Myndigheten för Delaktighet, som kommer att berätta om hur myndigheten arbetetar med regeringsuppdraget att öka takten i spridning av välfärdsteknologi. 

Eva Leach, eHälsomyndigheten, är inbjuden för att berätta om nationella hälsokontot och vad det ger för möjligheter för individen, verksamheter och tjänster. 

Dennis Söndergaard, Nordens välfärdscenter (NVC), presenterar projektet CONNECT, vars syfte är att skapa en ”verktygslåda” för de olika stegen i arbete med införande av välfärdsteknologi. Avsikten med projektet är att resultaten skall användas av huvudmän (kommuner) i Norden, och också bidra till att skapa en större marknad med snabbare tillväxt för leverantörer. 

Är du eller ditt företag intresserad av att delta i rådets arbete? Kontakta Lars Lundberg  som leder Arena Välfärdsteknologi.